Ugrás a tartalomra

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

Az Elis Hungary, mint adatkezelő különös jelentőséget tulajdonít a Weboldal minden felhasználójának személyes adatainak védelmének https://hu.elis.com és vállalja, hogy ezen adatok legmagasabb szintű védelmét biztosítja az információs technológiáról, az aktákról és a polgári szabadságjogokról szóló, 1978. január 6-i 78-17. törvény ("informatikai és polgári szabadságjogokról szóló törvény") és a 2016. április 27-i 2016/79/EU rendelet alapján. az egyének védelme a személyes adatok kezelése és az ilyen adatok szabad mozgása tekintetében ("GDPR").

 

Előfordulhat, hogy az Elis Hungary bizonyos információkat és személyes adatokat kér a Weboldalt böngésző felhasználóktól. A közzétevő jelzi, hogy ezek az adatok kötelezőek vagy nem kötelezőek.

Az Elis Hungary minden szükséges óvintézkedést megtesz a személyes adatok biztonságának és titkosságának megőrzése érdekében, különösen annak megakadályozása érdekében, hogy azok illetéktelen harmadik felek torzítsák, megrongálják vagy hozzáférjenek.

Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy az Elis Hungary hogyan használja fel a Webhely használatakor gyűjtött adatokat. Ebben a szabályzatban az "Elis Hungary", "mi", "miénk"  kifejezéseket használja az adatkezelőre, valamint az "Ön" és az "Önt" kifejezést,  a Weboldal felhasználójára.

I - Mik azok a személyes adatok?

A "személyes adatok" minden olyan információra utal, amely közvetlenül (pl. az Ön nevét) vagy közvetve azonosíthatja Önt (pl. álnevesített adatok, például egyedi azonosító révén). Ez azt jelenti, hogy a személyes adatok olyan információkat tartalmaznak, mint az e-mail címek, felhasználónevek, a felhasználó által generált tartalom, a nem, a cím és a beosztás (pl. üzletkötő, menedzser stb.). A személyes adatok tartalmazhatnak egyedi numerikus azonosítókat is, például a számítógép IP-címét vagy mobileszközének MAC-címét, valamint cookie-kat.

II. Milyen személyes adatokat gyűjtünk Öntől, hogyan használjuk fel és mennyi ideig őrizzük meg őket?

1. Kereskedelmi kapcsolatok:

Az Elis Hungary személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, ha:

  • használja a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapot;
  • válaszol e-mail üzeneteinkre;
  • feliratkozik hírlevelünkre;
  • elfogadja a cookie-k tárolását a weboldal látogatása során.

Az így gyűjtött személyes adatok és adatok számítógépes feldolgozás tárgyát képezik, segítenek megválaszolni a szolgáltatási ajánlatainkkal kapcsolatos információkéréseire. Felhasználható az Ön igényeihez igazított kereskedelmi kutatási célokra és a kereskedelmi szerződéshez

Amikor kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot vagy a hírlevélre való feliratkozási kérelmet, az összegyűjtött adatokat az Ön hozzájárulásának alapján feldolgozzuk az Ön konkrét kérésének teljesítése érdekében.

A személyes adatok ügyfeleink nevében történő feldolgozását az ügyfeleinkkel kötött kereskedelmi szerződések szabályozzák.

Az Elis Hungary az összegyűjtött adatok címzettje.

Az információkat továbbítjuk az EURÓPAI UNIÓ ELIS csoportjának egységeinek, és felhasználják őket a szolgáltatási ajánlatainkkal kapcsolatos információkérések megválaszolására és a kereskedelmi szerződés teljesítésére. Ez továbbítható szolgáltatóknak (például webügynökségeinknek vagy piackutató vállalatainknak, amelyek bizonyos online tranzakciókat vagy elégedettségi felméréseket kezelnek a nevünkben), valamint technikai szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóinknak (pl. weboldal tárhely) az Európai Unióban vagy egy megfelelő garanciákat nyújtó országban.

A weboldalon történő adatszolgáltatással Ön kifejezetten elfogadja a Weboldalon gyűjtött adatok továbbítását az Elis Csoport bármely olyan szervezetének, amely közvetlenül vagy annak szolgáltatóin keresztül válaszol Önnek azzal a kizárólagos céllal, hogy tájékoztatást nyújtson Önnek egyes szolgáltatásainkról, amelyek érdekelhetik Önt, vagy szükségesek a szerződéskötéshez.

Az Elis Services szigorú követelményt ír elő szolgáltatói számára, hogy csak az Ön személyes adatait használják fel az Elis Hungary által kért szolgáltatások kezelésére. Az Elis Hungary arra is kéri ezeket a szolgáltatókat, hogy mindig a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járjanak el, és fordítsanak különös figyelmet ezen adatok bizalmas jellegére.

Személyes adatait harmadik feleknek is átadhatjuk:

  • Ha egy tevékenységet vagy eszközt értékesítünk, ebben az esetben átadhatjuk az Ön személyes adatait a tevékenység vagy ezeknek az eszközöknek a potenciális megszerzőjének. Ha az Elis Hungary vagy az Elis Csoport bármely jogalanyát vagy eszközeinek bármely részét harmadik fél szerzi meg, az ügyfeleire vonatkozóan ezen eszközökre vonatkozóan tárolt személyes adatok az átruházott eszközök egyike. Adott esetben az utóbbi esetben az új adatkezelőként ható megszerző feldolgozza az Ön adatait, és személyes adatvédelmi politikája szabályozza az Ön személyes adatainak feldolgozását.
  • Ha kötelesek vagyunk nyilvánosságra hozni vagy megosztani az Ön személyes adatait annak érdekében, hogy megfeleljünk a törvénynek, vagy biztosítsuk, hogy felhasználási/értékesítési feltételeink vagy az Ön által elfogadott egyéb feltételek teljesüljenek vagy érvényesüljenek; vagy az Elis Hungary, ügyfelei vagy alkalmazottai jogainak, tulajdonjogának vagy biztonságának védelme érdekében.
  • Ha beleegyezését adja
  • Vagy ha erre törvény szabad kezet ad

Nem értékesítjük és nem adjuk el az Ön személyes adatait.

Mennyi ideig őrizzük meg ezeket a személyes adatokat?

Az Ön személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig az szükséges ahhoz a célhoz, amelyre ezeket az adatokat begyűjtöttük.

A szerződéseink teljesítése során gyűjtött személyes adatokat a kereskedelmi szerződés megszűnésétől 4 évig őrizzük meg.

Termékeinkkel és szolgáltatásainkmal kapcsolatos információkérések, illetve hírlevelünkre való feliratkozás esetén az Ön személyes adatait a weboldalon való utolsó kapcsolatfelvételünktől 4 évig őrizzük meg, kivéve, ha:

- ön az alábbiakban ismertetett feltételek mellett gyakorolja az adatok törléséhez való jogát;

- törvényi vagy szabályozási kötelezettség miatt hosszabb megőrzési idő engedélyezett vagy írható elő.

2. Karrier tér

Az Elis Services az a adatkezelő, amelyet akkor továbbítanak, amikor Ön bármilyen módon (weboldalunkon keresztül vagy függetlenül) álláspályázatot nyújt be.

Meg kell válaszolnia a csillag által előzött kérdéseket. Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásának elmulasztása befolyásolhatja az alkalmazásfeldolgozását. A többi kérdésre adott válaszok opcionálisak, és nincsenek hatással a kérelem vizsgálatára.

A munka törvénykönyve értelmében kérjük, vegye figyelembe, hogy a cégünk által alkalmazott felvételi eljárás interjúkat és bizonyos pozíciók esetében teszteket  tartalmaz .

Az Ön személyes adatait kizárólag toborzási célokra használjuk fel az Ön hozzájárulása alapján.

Felhívjuk figyelmét, hogy adatait bizalmasan kezeljük. Az Elis Hungary és az ELIS-csoport európai uniós megfelelő szervezetei az összegyűjtött adatok címzettjei. Ezeket az adatokat a toborzás kezelésére használjuk. Előfordulhat, hogy az Európai Unióban vagy a megfelelő garanciákat nyújtó országban található műszaki szolgáltatóinknak (pl. weboldal tárhely stb.) karbantartási célokból hozzá kell férni az Ön adataihoz.

Az Elis HUngary szigorú követelményt ír elő műszaki szolgáltatói számára, hogy csak az Ön személyes adatait használják fel az Elis Hungary által kért szolgáltatások kezelésére. Az Elis Hungary arra is kéri ezeket a szolgáltatókat, hogy mindig a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járjanak el, és fordítsanak különös figyelmet ezen adatok bizalmas jellegére.

Mennyi ideig őrizzük meg ezeket a személyes adatokat?

Az Ön személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig az szükséges ahhoz a célhoz, amely céljából az adatokat gyűjtöttük.

Adatait az álláspályázati fiók utolsó frissítésétől számított legfeljebb 24 hónapig őrizzük meg.

3. Befektetői tér

A Weboldalon gyűjtött személyes adatokat és adatokat elektronikus úton dolgozzuk fel, hogy válaszoljunk a pénzügyi sajtóközlemények terjesztési listájára való feliratkozás iránti kérésére.

Amikor kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot a weboldalunkon, az összegyűjtött adatokat az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, hogy megfeleljünkaz Ön kérésének.

Az Elis Hungary amely az ELIS SA nevében jár el, egy tőzsdén jegyzett vállalat, amely pénzügyi sajtóközlemények tárgyát képezi, az összegyűjtött adatok címzettje. Az információkat továbbíthatjuk az Európai Unióban vagy megfelelő garanciákat nyújtó országban található műszaki szolgáltatóinknak (pl. webtárhely stb.).

A weboldalon történő adatszolgáltatással Ön kifejezetten elfogadja a weboldalon gyűjtött adatok továbbítását ezeknek a műszaki szolgáltatóknak kizárólag abból a célból, hogy feliratkozást nyújtson Önnek a pénzügyi sajtóközlemények terjesztési listájára.

Az Elis Services szigorú követelményt ír elő műszaki szolgáltatói számára, hogy csak az Ön személyes adatait használják fel az Elis Hungary által kért szolgáltatások kezelésére. Az Elis Hungary arra is kéri ezeket a szolgáltatókat, hogy mindig a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járjanak el, és fordítsanak különös figyelmet ezen adatok bizalmas jellegére.

Mennyi ideig őrizzük meg ezeket a személyes adatokat?

Az előfizetési űrlapról gyűjtött személyes adatokat az előfizetés időtartama alatt őrizzük meg.

Bármikor leiratkozhat az alábbi címen:

III. Hogyan gyakorolhatja jogait

A jelenlegi szabályozás szerint Ön a következő jogokkal rendelkezik az Önnel kapcsolatos információk tekintetében: a hozzáférés joga, a tiltakozáshoz való jog, a helyesbítéshez való jog és a törléshez való jog. Beleegyezését bármikor visszavonhatja.

A 2016. április 27-i 2016/679 rendelet értelmében bármely természetes személy a következő jogokat gyakorolhatja személyes adatai tekintetében: az adatkezelés, a törlés és a hordozhatóság korlátozása.

Ha élni kíván jogaival, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot (lásd alább a"Hogyan léphet kapcsolatba velünk"című szakaszban). Ebben az esetben az Elis Services-nek egy (1) hónapos időszaka van a válaszadásra.

IV - Hogyan léphet kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van személyes adatainak feldolgozásával és felhasználásával kapcsolatban, vagy ha a fenti jogok bármelyikét gyakorolni kívánja, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail címen hu.info@elis.com vagy írjon nekünk az alábbi postai címen: ELIS HUNGARY, 3527 Miskolc, Besenyői u. 8. Hungary

Kérését alá kell írni, és csatolni kell az Aláírásával ellátott személyazonosító okmány fénymásolatát, amely tartalmazza azt a címet, amelyre a választ küldeni kell. A kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül választ küldünk Önnek.

Ha a válasz nem kielégítő, az érintett személynek jogában áll kapcsolatba lépni a CNIL-rel (francia információs technológiai és polgári szabadságjogokkal foglalkozó nemzeti bizottság).

Franciaországra vonatkozó rendelkezések

Szeretnénk emlékeztetni Önöket arra, hogy az 1978. január 6-i 78-17. sz. törvény 40-1. cikkének rendelkezéseinek megfelelően Önnek joga van általános utasításokat (a CNIL által hitelesített megbízható digitális harmadik félnek) vagy konkrét utasításokat (az adatkezelőnek) megfogalmazni személyes adatainak halálát követő megőrzésére, törlésére és továbbítására vonatkozóan.

V - Lehetőség az ország URL-címének automatikus földrajzi helymeghatározással történő átirányítására

A megfelelő technológiának megfelelően kell kitölteni.

VI - Keressen egy központot

A megfelelő technológiának megfelelően kell kitölteni.

VII - Az adatvédelmi szabályzat frissítései

Az Elis Services fenntartja magának a jogot, hogy frissítse adatvédelmi politikáját, többek között jogszabályi változások esetén is. Javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa el ezt a dokumentumot (amely elérhető a weboldalunkon), hogy gyorsan tájékoztassák Önt a személyes adatainak feldolgozásának módjában bekövetkező változásokról.

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Információra van szüksége?

Be called back

We call you back within 24h from Monday to Friday from 8:30am to 12:30am and from 13.30am to 5.30pm.

You can also chose to be called back later, by selecting the day and time slot which suits you.

* Szükséges mezők

Please, choose the day and time slot you prefer

The personal information and data collected via this form will be processed electronically in order to respond to your requests for information about our services. They may be used for purposes of business canvassing according to your needs and for fulfilment of the contract.
When you complete our forms, the collected data will be processed for the purpose of responding to your request, based on your consent.
If you wish to consult our confidentiality policy, click here

CAPTCHA